ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

တစ္ျခားေဘာလံုးလိဂ္မ်ားႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲမ်ားကိုေဆြးေႏြးမည္။
Post Reply
Soccer Fire
ပိုစ့္မ်ား: 30
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Tue Sep 26, 2017 5:35 pm

ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by Soccer Fire » Wed Nov 01, 2017 2:28 pm

ညလာခဲ့ပါ။ အလကားေပးမယ္။ :lol:

ball lone bodaw
ပိုစ့္မ်ား: 30
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 1:03 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by ball lone bodaw » Wed Nov 01, 2017 5:50 pm

လုပ္လုိက္ေလ ေစာင့္ေနမယ္

ရြာသားကိုရင္
ပိုစ့္မ်ား: 16
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 1:27 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by ရြာသားကိုရင္ » Wed Nov 01, 2017 5:57 pm

အပိုင္လား အၾကိဳက္တူရင္ ေဆာ္မယ္

myo lay
ပိုစ့္မ်ား: 18
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 2:16 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by myo lay » Wed Nov 01, 2017 6:01 pm

ဝယ္ပြဲအမွန္ရွိရင္ ဝယ္ခ်င္တယ္ အကို

Aung Phyo
ပိုစ့္မ်ား: 20
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Fri Oct 20, 2017 12:37 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by Aung Phyo » Wed Nov 01, 2017 6:05 pm

ok
ၤFree ေပးမွာလား။

Soe Naing
ပိုစ့္မ်ား: 14
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Fri Oct 20, 2017 3:24 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by Soe Naing » Wed Nov 01, 2017 6:12 pm

yes sir

myo lay
ပိုစ့္မ်ား: 18
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 2:16 pm

Re: ညက်ရင္ဝယ္ပြဲတစ္ပြဲတင္ေပးမယ္

Post by myo lay » Thu Nov 02, 2017 5:09 pm

bro တင္လည္းမတင္ေပးဘူး

Post Reply