ဖရန္႕ဖတ္ vs ဝါဒါဘရီမင္ (100% sure အပိုင္ပြဲ)

တစ္ျခားေဘာလံုးလိဂ္မ်ားႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲမ်ားကိုေဆြးေႏြးမည္။
Post Reply
myo lay
ပိုစ့္မ်ား: 18
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 2:16 pm

Re: ဖရန္႕ဖတ္ vs ဝါဒါဘရီမင္ (100% sure အပိုင္ပြဲ)

Post by myo lay » Sat Nov 04, 2017 6:22 pm

ရတယ္အစ္ကို ။ ေက်းဇူးလံုးဝ။

ball lone bodaw
ပိုစ့္မ်ား: 30
ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္: Thu Oct 19, 2017 1:03 pm

Re: ဖရန္႕ဖတ္ vs ဝါဒါဘရီမင္ (100% sure အပိုင္ပြဲ)

Post by ball lone bodaw » Sat Nov 04, 2017 6:43 pm

အကိုေပးတာ ရလိုက္တယ္ Thank u

Post Reply